ข่าวสารโครงการ
 
  ดูข่าวสารทั้งหมด >>
 

Follow us :   

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัททัวร์ได้โดยตรงที่ คุณพงศ์อนันต์ คงดารา (เอส) หมายเลขโทรศัพท์  081-412-0955  ขอบคุณค่ะ

  โปรแกรมและแบบตอบรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-208-8676

E-Mail : natcha.rumnum@ktb.co.th (ณัฐฌา/โฟน)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร :

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่  ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

ชั้น 22 อาคาร 2 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว) 

 

 

สัญลักษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย