ข่าวสารโครงการ
 
  ดูข่าวสารทั้งหมด >>
 

Click LIKE!!!  

***************************************************************  

แจ้งความประสงค์เข้า Group LINE "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

******************************************************************

 

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557

            กิจกรรมค่ายจริยธรรม (White Camp) โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ทั้ง 4 ภาคได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะ ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อให้กับชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเริ่มก่อตั้งโครงการนี้มานะคะ  ขอบพระคุณคณาจารย์ และขอบคุณน้อง ๆ ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมครบทั้ง 108 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกนะคะ หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาด ติดขัดประการใดทางธนาคารขออภัยมาณ โอกาสนี้นะคะ  ผลการคัดเลือกเข้ารอบ 40 ทีมจะประกาศวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซด์นี้นะคะ


    ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ใ
นการจัดกิจกรรมค่ายจริยธรรม (White Camp) ในครั้งต่อ ๆ ไป  รบกวนทุกท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม 8 ข้อสั้น ๆ ภายในวันที่ 15 พ.ย. นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

                              
 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด คู่มือโครงการ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-208-8676

natcha.rumnum@ktb.co.th (ณัฐฌา/โฟน)

 

สัญลักษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย