ข่าวสารโครงการ
 
  ดูข่าวสารทั้งหมด >>
 

ชี้แจงเรื่องการมอบเงินรางวัลให้ทีมที่ได้รางวัลต่าง ๆ

ในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556 นะคะ

     ขณะนี้ทางธนาคารรอการส่งมอบหลักฐานการรับเงินรางวัลจากทีมที่ได้รับรางวัลอยู่นะคะ (เหลือทีมสุดท้ายแล้วค่ะ) เมื่อได้รับครบเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจึงสามารถดำเนินการส่งหลักฐานไปที่ฝ่ายการเงินต่อไปได้ค่ะ หากกระบวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางธนาคารจะประกาศแจ้งวันโอนให้ทราบในเว็บไซด์นี้โดยเร็วที่สุดนะคะ 

 ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอบพระคุณที่เข้าร่วมโครงการค่ะ 

 

 

สัญลักษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย